Kúpili ste alebo predali v roku 2020 nehnuteľnosť? Nezadudnite na daňové priznanie.

Zdieľať

Pokiaľ ste v roku 2020 kúpili, alebo predali nehnuteľnosť nemali by ste zabudnúť na povinnosť podať daňové priznanie do konca januára.

V prípade, že ste nehnuteľnosť kupovali v roku 2020 je potrebné naslednovné :

  1. Na stránke www.slovensko.sk si stiahnite tlačivo na daňové priznanie
  2. Je potrebné daňové priznanie vyplniť. Jednotlivé prílohy sú rozdelené na byty, nebytové priestory a podobne. Pokiaľ sa vás týka kúpa rodinného domu, prípadne rekreačnej chaty, tak platí, že vyplňujete prílohu pre stavby
  3. Vyplnené daňové priznanie, je potrebné podať osobne, prípadne poštou (odporúčam doporučene), príslušnému správcovi dane. V prípade Bratislavy je to magistrát a adresa na zaslanie je Blagoevova 9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava. V prípade ostaných obci je správcom dane Miestny úrad, adresu na zaslanie v odporúčam overiť, či je totožná s adresou Miestneho úradu.
  4. Na zaplatenie dane máte dostatok času. Správca dane vám pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
  5. V nasledujúcich rokoch, už daňové priznanie nepodávate, správca dane vám výmer zašle automaticky.

V prípade, že ste nehnuteľnosť v roku 2020 predávali je potrebné nasledovné :

  1. Na stránke www.slovensko.sk si stiahnite tlačivo na daňové priznanie
  2. Je potrebné daňové priznanie vyplniť. Jednotlivé prílohy sú rozdelené na byty, nebytové priestory a podobne. Pokiaľ sa vás týka predaj rodinného domu, prípadne rekreačnej chaty, tak platí, že vyplňujete prílohu pre stavby
  3. Postupujete úplne rovnako ako pri vyplňovaní daňového priznania prí kúpe nehnuteľnosti s tým rozdielom, že uvediete v prílohe aj ukončenie daňovej povinnosti. Je to dátum, kedy vás ako majiteľa kataster vymazal a ten nájdete na rozhodnutí, ktoré vám kataster zaslal poštou.

Všetky potrebné informácie nájdete tiež na www.slovensko.sk

Máte otázku? Pokojne nám napíšte.