Kúpili ste alebo predali v roku 2021 nehnuteľnosť? Nezadudnite na daňové priznanie!

Zdieľať

Pokiaľ ste v roku 2021 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, nemali by ste zabudnúť na povinnosť podať daňové priznanie do konca januára.

V tomto článku Vám povieme, ako postupovať pri podaní daňového príznanie v prípade, že ste nehnuteľnosť kupovali alebo predávali.

V prípade, že ste nehnuteľnosť v roku 2021 kupovali, je potrebné naslednovné:

 1. Na stránke www.slovensko.sk si stiahnite tlačivo na daňové priznanie.
 2. Je potrebné daňové priznanie vyplniť. Jednotlivé prílohy sú rozdelené na byty, nebytové priestory a podobne. Pokiaľ sa vás týka kúpa rodinného domu, prípadne rekreačnej chaty, tak platí, že vyplňujete prílohu pre stavby.
 3. Vyplnené daňové priznanie je potrebné podať osobne, prípadne poštou (odporúčame doporučene), príslušnému správcovi dane. V prípade Bratislavy je to magistrát a adresa na zaslanie je Blagoevova 9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava. V prípade ostaných obcií je správcom dane Miestny úrad, adresu na zaslanie v odporúčame overiť, či je totožná s adresou Miestneho úradu.
 4. Na zaplatenie dane máte dostatok času. Správca dane vám pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 5. V nasledujúcich rokoch už daňové priznanie nepodávate, správca dane vám výmer zašle automaticky.

Objavujte svet realít spolu s nami! Nájdete nás na sociálnych sieťach – Facebook, Instagram, Linkedin. Ak si chcete prečítať aj ďalšie užitočné články, kliknite sem.

V prípade, že ste nehnuteľnosť v roku 2021 predávali, je potrebné nasledovné:

 1. Na stránke www.slovensko.sk si stiahnite tlačivo na daňové priznanie.
 2. Je potrebné daňové priznanie vyplniť. Jednotlivé prílohy sú rozdelené na byty, nebytové priestory a podobne. Pokiaľ sa vás týka predaj rodinného domu, prípadne rekreačnej chaty, tak platí, že vyplňujete prílohu pre stavby.
 3. Postupujete úplne rovnako ako pri vyplňovaní daňového priznania prí kúpe nehnuteľnosti s tým rozdielom, že uvediete v prílohe aj ukončenie daňovej povinnosti. Je to dátum, kedy Vás ako majiteľa kataster vymazal a ten nájdete na rozhodnutí, ktoré vám kataster zaslal poštou.

Všetky potrebné informácie nájdete tiež na oficiálnej stránke Slovensko.sk.

1 Comment

 1. Daň z nehnuteľností na rok 2022 – Prenajimatelia.sk Author

  […] Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane, ako aj o možnosti podať daňové priznanie elektronicky. Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:   – daň z pozemkov,   – daň zo stavieb (napr. dom, chata, garáž, drobná stavba…),   – daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (napr. garážové státie v suteréne). […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Máte otázku? Pokojne nám napíšte.